FMI 333 Dansorkestrar i Lappfjärd på 1930 och 1940-talet (1930-1940)

Samling
Samlingen innehåller en inspelning med uppgifter om dansorkestrar i Lappfjärd på 1930- och 1940-talet. Berättaren var själv Lappfjärdsbo och aktiv i olika orkestrar.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
1 ljudband
4 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 333
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1930-1940-talet