FMI 334 Vishäfte från Malax (1924-1936)

Samling
Kopia av vishäfte från Malax. Visorna är nedtecknade i häftet 1924-1936.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
68 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 334
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1924-1936