FMI 337 Sångblad i juletid (2007)

Samling
Samlingen innehåller tryckta och kopierade sånghäften och programblad som använts vid de finlandssvenska församlingarnas julgudstjänster och liknande tillfällen. Samlingen kompletteras efter hand.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 337
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2007-