FMI 338 Folkmusikhändelser 2007

Samling
Samlingen innehåller fotografier och urklipp som rör folkmusikhändelser 2007, bl.a.Finlands svenska spelmansförbunds förbundsdag i Ekenäs, Thure Hinds utnämning till mästerspelman i Kaustby, visstugor samt enskilda spelmäns och spelmansgruppers verksamhet.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
1 filmer
56 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 338
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2007