FMI 340 Radioredaktör Åke Grandells folkmusikarkiv (2000-2013)

Arkiv
Samlingen omfattar folkmusikinspelningar, fotografier, handskrivna vishäften, urklipp, notblad och korrespondens.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
31 fotografier
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 340
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2000-2013