FMI 341 Julfest i två lågstadieskolor i Vasa 2007

Samling
Julfest i två lågstadieskolor i Vasa 2007.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
4 digitala objekt
4 filmer
Språk
svenska
Signum FMI 341
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2007