Sökning

FMI 342 Sånghäfte från Malax (2008)

Samling
Samlingen innehåller ett vaxdukshäfte med visor nedtecknade mellan åren 1919 och 1921.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
83 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 342
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2008

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.