FMI 345 Tävlingar i nyskrivna snapsvisor 2008

Samling
Samlingen innehåller material som rör de finländska mästerskapen i snapsvisor som 2008 hölls i Åbo samt dokumentation av snapsviselandskampen Finland - Sverige som hölls i Helsingfors. Materialet omfattar tävlingsbidrag, korrespondens, fotografier samt en ljudinspelning.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
1 filmer
31 fotografier
32 digitala objekt
4 ljudband
Språk
svenska
Signum FMI 345
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2008