FMI 376 En tid att minnas – Jonas Borgmästars filminspelningar från Överesse skola (1966-1989)

Samling
Samlingen innehåller smal- och videofilmer inspelade av läraren Jonas Borgmästars i Överesse skola. Inspelningarna är gjorda i samband med skolfester, lektioner, skolresor, teaterpjäser, musiktillställningar etc som hölls i skolan från medlet av 1960-talet, fram till 1989. De första inspelningarna var smalfilmer som Jonas Borgmästars kompletterat med korta berättelser.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
6 filmer
Språk
svenska
Signum FMI 376
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1966-1989

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.