Sökning

FMI 379 Dokumentation av spelmansstämman i Vörå 1976

Samling
Filminspelningar från Finlands svenska spelmansförbunds spelmansstämma i Vörå 1976. Smalfilmer, utan ljud.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
2 filmer
Signum FMI 379
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.