FMI 384 Spel på såg (2009-2010)

Samling
Leif Paulin berättar i kompendiet "Sågspelningens traditioner" bl a om hur man spelar på såg och vilken typ av såg som är bäst lämpad som instrument. I samlingen finns också en sågspelsguide av Aarto Viljamaa och några tidningsurklipp.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
11 sidor
Språk
svenska
finska
Signum FMI 384
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2009-2010