FMI 390 Folkmusikfestivalen Vasa Folk 2010

Samling
Dokumentation av Vasa Folk 2010. I festivalen som arrangerades på Arbis i Vasa 14–16 oktober deltog folkmusiker från Finland och Sverige.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
48 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 390
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2010