FMI 391 Handskriven visbok från 1890-talet (1890)

Samling
Samlingen omfattar en handskriven visbok från 1890-talet
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
109 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 391
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1890-talet