Sökning

FMI 403 Finlandssvensk spelmansstämma i Kaustby 2011

Samling
Dokumentation av Finlands svenska spelmansförbunds spelmanssstämma i Kaustby 2011. Stämman ordnades i samband med den årliga folkmusikfestivalen i Kaustby. Samlingen omfattar fotografier, ljudinspelningar samt programblad, deltagarförteckningar och urklipp.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
4 digitala objekt
4 ljudband
552 fotografier
Språk
svenska
finska
Signum FMI 403
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.