Sökning

FMI 408 Finlands svenska spelmansförbund r.f.:s föreningsarkiv (1962-2013)

Arkiv
Arkivet innehåller medlemsregister, protokoll med bilagor, korrespondens, understödshandlingar, räkenskapshandlingar och verifikat, stadgar och övriga administrativa handlingar. Arkivet omfattar också en mängd dokument med direkt koppling till verksamheten så som förbundsdagar, låttävlingar, spelmansstämmor, sångfester och projekt, kurser, samt seminarier i samarbete med andra föreningar. Även allspelslåtar för spelmansstämmor ingår i samlingen.

Lindqvist, Anders G., 1994, 25 år spelglädje. Finlands svenska spelmansförbund rf 1969–1994. Vasa: Finlands svenska folkmusikinstitut.
Samlingens omfattning
109 arkivenheter
3 ljudband
7,4 hyllmeter
Språk
svenska
Signum FMI 408
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum ca 1962-2013

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.