Sökning

FMI 413 Vasas flora och fauna (2007)

Samling
Dokumentation av gruppen Vasas flora och fauna. Samlingen innehåller tidningsurklipp, intervjuer, korrespondens, fotografier och utskrifter från bloggar och gruppens hemsida på Internet m.m.Fortgående insamling.

Se även FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet.
Samlingens omfattning
0,004 hyllmeter
1 arkivenheter
12 fotografier
15 digitala objekt
215 sidor
3 ljudband
Språk
svenska
finska
Signum FMI 413
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2007-

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.