Sökning

FMI 413 Vasas flora och fauna (2007)

Samling

Dokumentation av gruppen Vasas flora och fauna. Samlingen innehåller tidningsurklipp, intervjuer, korrespondens, fotografier och utskrifter från bloggar och gruppens hemsida på Internet m.m.Fortgående insamling.

Se även FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet och FMI 511 Musik på dialekt och slang.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
FMI 413
Ämnen
Samlingens omfattning
0,004 hyllmeter
1 arkivenheter
12 fotografier
15 digitala objekt
215 sidor
3 ljudband
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2007-