Sökning

FMI 423 Om andlig sång i Österbotten (2011-2012)

Samling
Minnen kring psalmer och andliga sånger i Österbotten. Materialet i samlingen omfattar digitala inspelningar, transkriptioner och fältdagbok.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
11 digitala objekt
Språk
svenska
engelska
Signum FMI 423
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2011-2012

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.