Sökning

FMI 425 Lefvande – balladkonsert 2013

Samling

Våren 2013 arrangerade Folkmusikinstitutet två konserter med balladen som tema. Materialet i samlingen omfattar en videoinspelning, fotografier, programblad och affischer.

Personer
Signum
FMI 425
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 filmer
232 fotografier
56 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2013

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.