Sökning

FMI 425 Lefvande – balladkonsert 2013

Arkiv

Våren 2013 arrangerade Folkmusikinstitutet två konserter med balladen som tema. Materialet i samlingen omfattar en videoinspelning, fotografier, programblad och affischer.

Kontext
Arkivbildare
Lefvande – balladkonsert 2013
Materialtyp
Arkiv
Signum
FMI 425 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Övriga upphovsmän
Ämnen
Datum
2013
Andra titlar
Lefvande – balladkonsert 2013
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 232.0
Rörlig bild 2.0
Tidningsurklipp 4.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland
Svenskfinland, Finland

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.