Sökning

FMI 425 Lefvande – balladkonsert 2013

Arkiv

Våren 2013 arrangerade Folkmusikinstitutet två konserter med balladen som tema. Materialet i samlingen omfattar en videoinspelning, fotografier, programblad och affischer.

Kontext
Arkivbildare
Lefvande – balladkonsert 2013
Materialtyp
Arkiv
Signum
FMI 425 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Övriga upphovsmän
Ämnen
Datum
2013
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 232.0
Rörlig bild 2.0
Tidningsurklipp 4.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland
Svenskfinland, Finland

Lefvande – balladkonsert 2013 FMI 425

Visa hel samlingen