Sökning

FMI 426 Ljudarkiv i förändring - nordiskt seminarium i Vasa 2013

Arkiv

Seminariet Ljudarkiv i förändring – Insamling, arkivering och tillgängliggörande fokuserade på insamling och uppbevaring av ljudinspelningar. Hur går insamlingen till idag jämfört med tidigare och hur förvaras materialet? Seminariet arrangerades i samarbete med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Samlingen innehåller inspelningar, fotografier, programblad etc.

Kontext
Arkivbildare
Ljudarkiv i förändring - nordiskt seminarium i Vasa 2013
Materialtyp
Arkiv
Signum
FMI 426 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
2013
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 67.0
Ljud 7.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
Finland, Finland
Norden

Ljudarkiv i förändring - nordiskt seminarium i Vasa 2013 FMI 426

Visa hel samlingen