Sökning

FMI 433 Folkmusikhändelser 2014

Arkiv

Samlingen innehåller material som rör folkmusikhändelser och -tillställningar 2014. Främst är det fråga om tidningsurklipp, fotografier, programblad och ljudinspelningar.

Kontext
Arkivbildare
Folkmusikhändelser 2014
Materialtyp
Arkiv
Signum
FMI 433 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
2014
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.025 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 470.0
Ljud 2.0
Rörlig bild 9.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Ekenäs, Raseborg, Nyland, Finland
Oravais, Vörå, Österbotten, Finland
Korsholm, Korsholm, Österbotten, Finland
Kaustby, Kaustby, Mellersta Österbotten, Finland
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland

Folkmusikhändelser 2014 FMI 433

Visa hel samlingen