Sökning

FMI 436 Handskrivna sånghäften från 1950- och 60-talet (1950-1960)

Samling
Digitala kopior av två handskrivna sånghäften från 1950- och 60-talet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 digitala objekt
387 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 436
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1950-1960-talet

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.