FMI 439 Vishäften från östra Nyland (1943-1949)

Samling
Digitala kopior av fyra handskrivna vishäften. Häftena innehåller både sånger och minnen från militärtiden samt sånger som var populära på 1940-talet.
Samlingens omfattning
4 digitala objekt
508 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 439
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1943-1949