Sökning

FMI 449 Spelmansinventering i Svenskfinland (1970)

Samling
Spelmansinventeringen omfattar material rörande spelmän i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
1000 fotografier
19 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 449
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1970-ca 2008

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.