Sökning

FMI 449 Spelmansinventering i Svenskfinland (1970)

Samling

Spelmansinventeringen omfattar material rörande spelmän i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.

Personer
Signum
FMI 449
Ämnen
Samlingens omfattning
1000 fotografier
19 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
1970-ca 2008

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.