FMI 459 Militärpass, minnesverser, visor och anteckningar (1909-1921)

Samling
Samlingen består av ett militärpass, ett häfte med minnesverser och dagboksanteckningar samt ett häfte med visor
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
82 sidor
SignumFMI 459
Personer
Ämnen
Användarrättigheterförbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datumca 1909-1921