Sökning

FMI 461 "Att sjunga i kör" webbfrågelista 2016

Samling
Frågelista om körsången som fenomen i Svenskfinland 2016. Frågelistan gjordes av SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut i samarbete med ämnet Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och Finlands svenska sång- och musikförbund.

Begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 461
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2016

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.