FMI 463 Midsommarstången i Lövö, Vårdö 1986

Samling
Fotografier från resandet av midsommarstången i Lövö, Åland, 1986.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
36 fotografier
SignumFMI 463
Personer
Ämnen
Användarrättigheterdelvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1986