Sökning

FMI 463 Midsommarstången i Lövö, Vårdö 1986

Samling

Fotografier från resandet av midsommarstången i Lövö, Åland, 1986.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.

Personer
Signum
FMI 463
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
36 fotografier
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
1986

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.