FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet (2016)

Arkivsamling
Dokumentation kring finlandssvenska artister på populärmusikfältet på 2000-talet. Fortgående projekt. Samlingen innehåller intervjuer samt inspelning av en programkväll med musik och diskussioner som rör skapande av musik och sångtexter.

Se även FMI 413 Vasas flora och fauna.Pågående insamling. Kommer att fortgå fram till 2021.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
1 filmer
4 ljudband
50 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
FMI 471
SignumFMI 471
Personer
Ämnen
Användarrättigheterdelvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum2016–