Sökning

FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet (2016)

Samling

Dokumentation kring finlandssvenska artister på populärmusikfältet på 2000-talet. Samlingen innehåller intervjuer med musiker samt inspelning av en programkväll med musik och diskussioner som rör skapande av musik och sångtexter.

Se även FMI 413 Vasas flora och fauna.

Personer
Signum
FMI 471
Ämnen
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
1 filmer
4 ljudband
50 fotografier
55 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2016-

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.