Sökning

FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet (2016)

Samling
Dokumentation kring finlandssvenska artister på populärmusikfältet på 2000-talet. Fortgående projekt. Samlingen innehåller intervjuer med musiker samt inspelning av en programkväll med musik och diskussioner som rör skapande av musik och sångtexter.

Se även FMI 413 Vasas flora och fauna.Pågående insamling. Kommer att fortgå fram till 2021.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
1 filmer
4 ljudband
50 fotografier
54 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 471
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2016-

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.