Sökning

FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet‎ (2016)

Arkiv

Dokumentation kring finlandssvenska artister på populärmusikfältet på 2000-talet. Samlingen innehåller intervjuer med musiker samt inspelning av en programkväll med musik och diskussioner som rör skapande av musik och sångtexter.

Se även FMI 413 Vasas flora och fauna.

Kontext
Arkivbildare
Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet
Materialtyp
Arkiv
Signum
FMI 471 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
2016
2017–2018
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.025 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 50.0
Ljud 4.0
Rörlig bild 1.0
Tidningsurklipp 11.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
Övermark, Närpes, Österbotten, Finland
Kvevlax, Korsholm, Österbotten, Finland

Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet‎ (2016) FMI 471

Visa hel samlingen