Search

FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet‎ (2016)

Archive

Dokumentation kring finlandssvenska artister på populärmusikfältet på 2000-talet. Samlingen innehåller intervjuer med musiker samt inspelning av en programkväll med musik och diskussioner som rör skapande av musik och sångtexter.

Se även FMI 413 Vasas flora och fauna.

Context
Records Creator
Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet
Content Type
Archive
Reference codes
FMI 471 (Unique identifier)
Authors
Compiler
Subjects
Date
2016
2017–2018
Extent
Hyllmeter ordnat 0.025 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 50.0
Ljud 4.0
Rörlig bild 1.0
Tidningsurklipp 11.0
Language
Swedish
Finding Aid
Location
Vasa, Magasin V
Associated Locations
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
Övermark, Närpes, Österbotten, Finland
Kvevlax, Korsholm, Österbotten, Finland

Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet‎ (2016) FMI 471

View Full Collection