Sökning

FMI 480 Vishäften från Nyland (1920-1940)

Samling
Samlingen innehåller 3 handskrivna vishäften från förra delen av 1900-talet.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
221 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 480
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Datum 1920-1940-talet

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.