Sökning

FMI 483 Jarl Holmströms samling (2018-2019)

Samling
140 kompositioner av Jarl Holmström. Visornas texter är dels Holmströms egna, dels skrivna av andra, främst finlandssvenska poeter. Samlingen innehåller även en intervju med Jarl Holmström och fotografier tagna i samband med intervjutillfället.

Begränsad tillgänglighet. Samlingen delvis oordnad.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
1 ljudband
10 digitala objekt
8 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 483
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2018-2019

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.