FMI 484 Dokumentering av visor (2018)

Samling
Bengt Österåker i Vasa intervjuas av Åsa Lillhannus. Österåker sjunger ett flertal visor, en del till eget gitarackompanjemang.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
1 ljudband
Språk
svenska
Signum FMI 484
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Digitalt

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.