FMI 486 Tävlingar i nyskrivna snapsvisor 2018

Samling
Samlingen inehåller 60 tävlingsbidrag som deltog i de finländska mästerskapen i nyskrivna snapsvisor 2018.

Begränsad tillgänglighet. Arbete med samlingen pågår.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
114 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 486
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.