FMI 487 Lars Engstrand - Traditionella dansmelodier från Jeppo. FMI CD 32 (2018)

Samling
Samlingen innehåller ljudfiler till skivan "Lars Engstrand - Traditionella dansmelodier från Jeppo", som utkom 2018. Låtarna på skivan är till övervägande del menuetter och polskor.

Oordnat, begränsad tillgänglighet

Låtarna finns utgivna på CD-skivan: Lars Engstrand - Traditionella dansmelodier från Jeppo. FMI CD 32, 2018. Folkmusik från Finlands svenskbygder 32.
Samlingens omfattning
0 hyllmeter
26 ljudband
Signum FMI 487
Personer
Ämnen
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.