FMI 489 Handskrivet vishäfte (1920)

Samling
Samlingen innehåller ett vishäfte skrivet under senare delen av 1920-talet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
80 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 489
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.