FMI 491 Insamling av spelmansbilder (2018)

Samling
Upprop, 2018-2020, angående insamling av spelmansbilder

Insamlingen pågår. Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
8 digitala objekt
8 fotografier
Signum FMI 491
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Digitalt
Datum 2018-