Sökning

FMI 494 Musiken i din vardag (2019)

Samling
Samlingen innehåller 55 frågelistsvar med bilagor i form av, en ljudinspelning, ett urklipp och två bilder.

Samlingen är under arbete. Begränsad tillgänglighet.
Arkivbildare Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
1 ljudband
2 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 494
Ämnen
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Datum 2019

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.