Sökning

FMI 502 Folkdansfotografier och -filmer (2019-2021)

Samling

Material insänt med anledning av upprop om folkdansfotografier och -filmer.

Flera olika typer av material, analoga och digitala fotografier, diabilder, negativ, fotoalbum, broschyrer och programblad.

Signum
FMI 502
Ämnen
Samlingens omfattning
0,45 hyllmeter
2023 fotografier
7 arkivenheter
764 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2019-2021

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.