Sökning

FMI 502 Folkdansfotografier och -filmer (2019-2021)

Samling
Material insänt med anledning av upprop om folkdansfotografier och -filmer.

Oordnat. Samlingen är under arbete, begränsad tillgänglighet.
Signum
FMI 502
Ämnen
Samlingens omfattning
1786 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2019-2021

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.