FMI 505 Notsamling efter Totte Westin (1880)

Samling
Samlingen innehåller en handskriven notbok som främst innehåller låtar upptecknade i Pojo på 1880-talet, samt några lösa notblad från senare tid.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Signum FMI 505
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.