Sökning

FMI 506 Simon Gripenbergs fotosamling (2017-2020)

Samling
242 fotografier varav flertalet har publicerats i tidskriften Fiolen min under åren 2017-2020. Fotografierna är från olika spelmansstämmor och evenemang i Finland och SLS/FMIs arkiv i Vasa.
Samlingens omfattning
242 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 506
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Digitalt
Datum 2017-2020

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.