FMI 506 Simon Gripenbergs fotosamling (2017)

Samling
Samlingen innehåller fotografier tagna av Simon Gripenberg.

Oordnat, begränsad tillgänglighet. Samlingen kompletteras efterhand.
Samlingens omfattning
474 fotografier
Signum FMI 506
Personer
Ämnen
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Datum 2017