Sökning

FMI 72 Ur vishäften och skillingtryck - önskeprogram i radion 1987-88

Arkiv

Samlingen innehåller material rörande önskeprogrammet ”Ur vishäften och skillingtryck” som sändes i den svenska radiokanalen hösten 1987 och våren 1988. Programmen sammanställdes av Ann-Mari Häggman. Samlingen omfattar urklipp, korrespondens, vistexter, 23 ljudinspelningar, manuskript, kopior av vishäften och kopior av 4 skillingtryck.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.

Kontext
Arkivbildare
Ann-Mari Häggman
Materialtyp
Arkiv
Signum
FMI 72 (Unik identifiering)
FMI 72 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1987–1988
Andra titlar
Ur vishäften och skillingtryck - önskeprogram i radion 1987-88
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.03 hm
Hyllmeter oordnat 0.12 hm
Förvaringsenheter 3.0
Ljud 23.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Svenskfinland, Finland

Ur vishäften och skillingtryck - önskeprogram i radion 1987-88 FMI 72

Visa hel samlingen