FMI 86 Vid midsommarstången på Hellsö 1988

Samling
I samlingen finns fotografier och ljudinspelningar från då Hellsöborna,midsommaren 1988, samlas för att förbereda och resa midsommarstången.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 ljudband
77 fotografier
79 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 86
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1988