FMI 91 Vishäfte efter Johannes Björkholm (1903-1912)

Samling
Digital kopia av vishäfte efter Johannes Björkholm från Petalax skrivet under en vistelse i Amerika 1903–1912.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
1 fotografier
78 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 91
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1903-1912