FMI 92 Handskrivna vishäften (1989)

Samling
Mikrokopior av vishäften efter Johan Mårtensson Olin och Betty Weckström.

Jfr FMI 496 Jacob Lassus visbok
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 92
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1989