Sökning

SLS 1019 Specialundersökningar av skärgårdsnamn (1971)

Samling
Fotografier
Arkivbildare Ortnamnsexpeditionen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
346 fotografier
6 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1019
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1971

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.