Sökning

SLS 1044 Bybilder från Lappträsk (1933)

Samling
Fotografier av boningshus, uthus, bodar, interiörer, byaliv och bygator i Lindkoski, Lappträsk.

Jfr. bilder av Thure Roos från samma tillfälle i SLS 105 b: 94-116.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 sidor
26 digitala objekt
26 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 1044
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1933

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.