SLS 1147 Traditionsundersökning i Kyrkslätt (1975)

Samling
Intervjuer om livet i Kyrkslätt vid 1900-talets början samt under Porkala parentesen. Fotografier från Sjundeå, Esbo och Borgå. Materialet insamlat i samarbete med Kyrkslätts kulturnämnd och Kyrkslätts hembygdsförening.
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
17 ljudband
18 digitala objekt
2 arkivenheter
70 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 1147
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1 poster
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R