Sökning

SLS 1185 Land och stad (1976)

Samling
160 insända svar om stadsresor, marknader, inflyttning till staden, sommargäster och villabebyggelse. Samlingen innehåller dessutom tidningsurklipp, arrendekontrakt, stadgar för aktiebolaget ALKU, aktiebrev, korrespondens 1895-96 och Ebeneserhemmets broschyr 1914.

Kopia finns på microfiche i Vasa.Frågelistan fritt tillgänglig.
Arkivbildare Folkkultursarkivets pristävling nr 18
Samlingens omfattning
0,15 hyllmeter
1137 sidor
123 fotografier
2 digitala objekt
2 skisser
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLS 1185
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1976

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.